Geen producten (0)

 

Wij zijn er van bewust dat je vertrouwen stelt in ons en zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Op deze pagina laten wij weten welke gegevens wij verzamelen als u onze website gebruikt en waarom wij die gegevens verzamelen. Zo snap je precies hoe wij werken.

 

Onze contactgegevens

The FashionBash

P.C. Hooftstraat 25

2985 BK Ridderkerk

 

info@thefashionbash.nl

+31 180 471 578

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

The FashionBash verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam 
  • Geslacht
  • Adresgegevens
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer (optioneel)
  • Bankrekeningnummer

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

The FashionBash verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw bestelling

We verwerken jouw voor- en achternaam, geslacht, adresgegevens en e-mailadres zodat wij weten wie de bestelling heeft geplaatst, en waar deze bestelling bezorgd kan worden. Op het door jou opgegeven e-mailadres ontvang je een bestelbevestiging.

  • Het afhandelen van jouw (terug)betaling

We verwerken jouw bankrekeningnummer zodat wij kunnen nagaan of de betaling geslaagd is, dit is nodig om de koopovereenkomst rond te maken. Mocht je (een deel van) jouw bestelling retourneren, gebruiken wij jouw bankrekeningnummer om de terugbetaling in orde te maken.

  • Het contact opnemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

We verwerken jouw e-mailadres en/of telefoonnummer omdat het nodig kan zijn dat wij contact met je willen opnemen. Soms komt het wel eens voor dat wij contact op moeten nemen n.a.v. een bestelling, bijvoorbeeld omdat er iets onduidelijk is of onze distributeur aangeeft dat jouw adres niet juist is.

  • Het verzenden van onze nieuwsbrief (indien zelf aangegeven deze te willen ontvangen)

We verwerken jouw voor- en achternaam en e-mailadres wanneer je hebt aangegeven onze nieuwsbrief te willen ontvangen.

 

Mocht je, om welke reden dan ook, bovenstaande gegevens niet willen verstrekken, is een mogelijk gevolg dat wij jouw bestelling of een andere vraag niet kunnen voldoen.

Bij het invoeren van de persoonsgegevens wordt toestemming gegeven voor verwerking van persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden. Hierdoor is op alle persoonsgegevens van toepassing dat deze vallen onder de grondslag toestemming.

De persoonsgegevens voor- en achternaam, geslacht, adresgegevens, e-mailadres en bankrekeningnummer vallen onder de grondslag overeenkomst. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de gewenste overeenkomst.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gevoelige gegevens of gegevens van websitebezoekers die jonger dan 16 jaar zijn te verzamelen. Tenzij ze toestemmingen hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

The FashionBash neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een persoon tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

The FashionBash bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De bewaartermijn van de persoonsgegevens welke wij verzamelen bij een bestelling is 12 maanden. Wanneer je een e-mail of een ander bericht naar ons verzendt, is het mogelijk dat we dat bericht bewaren. Echter is dat niet langer dan de termijn welke voor afhandeling relevant is. Na afhandeling worden deze gegevens verwijderd.

Analytische cookies (welke geen inbreuk maken op jouw privacy) worden verzameld door Google Analytics. Google Analytics verwijdert automatisch gebruikers- en gebeurtenisgegevens die ouder zijn dan de bewaarperiode van 14 maanden. 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

The FashionBash verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit echt nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Als je een bestelling hebt geplaatst bijvoorbeeld, worden jouw adresgegevens doorgegeven aan de distributeur (PostNL). Deze moet tenslotte weten waar jouw bestelling afgeleverd kan worden. Deze webshop draait op de software van Shoppagina. Van hen hebben wij een Verwerkersovereenkomst ontvangen waarmee wij op 16-04-2018 akkoord zijn gegaan. In deze Verwerkersovereenkomst is vastgesteld dat ook Shoppagina zorgvuldig met jouw persoonsgegevens omgaat.

Onder geen beding verkopen wij jouw persoonsgegevens aan derden.

 

Cookies die wij gebruiken

The FashionBash gebruikt alleen technische en functionele cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen, of hetgeen jij in je winkelmandje plaatst. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Analystische cookies worden verzameld via Google Analytics. Deze cookies gebruiken wij zodat Google ons inzicht kan geven in hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken. De informatie die we daarbij verkrijgen wordt met inbegrip van het adres van je computer (IP-adres), overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wij hebben een bewerkersovereenkomst gesloten met Google waarin afspraken zijn vastgelegd over de omgang met de verzamelde gegevens. Hierin hebben wij Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google kan echter informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier verder geen invloed op.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Op onze website vindt je Social Media cookies door middel van de buttons om onze website te promoten op social media of om op onze social media kanalen te komen. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van deze social media netwerken zelf afkomstig zijn. Afhankelijk van welke button je gebruikt, verschilt het cookiebeleid. Meer informatie over deze cookies vind je in het cookiebeleid van Facebook, in het cookiebeleid van Instagram, in het cookiebeleid van Twitter en in het cookiebeleid van Pinterest.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Houdt hiermee wel rekening met het doel waarvoor wij jouw persoonsgegevens verwerken. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging of intrekking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@thefashionbash.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ, paspoortnummer en Burgerservicenummer zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk en binnen vier weken op jouw verzoek. We willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

The FashionBash neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@thefashionbash.nl.